Lid worden

Introductie informatie nieuwe leden Agilaz.

Wij heten je van harte welkom als aspirant lid van de Handboogschietvereniging Agilaz Tiendeveen.

Iedereen vanaf 12 jaar kan lid worden bij Agilaz.

Schijf je hier in voor Gratis Proeflessen!

Let op: het is helaas niet altijd mogelijk om op de door jouw gewenste datum te beginnen met proefschieten ivm drukte en andere aanmeldingen. Wij nemen contact met je op na het invullen van het aanmeldformulier voor een definitieve datum.

 

Ter kennismaking in het kort een aantal gegevens.

AGILAZ:
De naamgeving is afgeleid van een middeleeuwse heldenfiguur, die zijn strepen heeft verdiend met het
boogschieten. In de Thidreks sage is Agilaz een eersteklas boogschutter, die op een keer uitgedaagd wordt door de wrede koning Nidung, om op een appel te schieten die op het hoofd van zijn zoon is gelegd. Hij neemt daarvoor twee pijlen, maar raakt de appel al met eerste pijl. Als de koning vraagt waarvoor de tweede pijl dient, antwoord hij dat als hij zijn zoon met de eerste pijl gedood zou hebben, hij de tweede pijl gebruikt zou hebben om de koning dood te schieten (vergelijk de verhalen van Wilhelm Tell).

De vereniging van handboogschutters AGILAZ is gevestigd in Tiendeveen en gehuisvest in het Multifunctioneel centrum ‘De Eiken’aan de Molenweg 4 in Tiendeveen. Binnen onze vereniging zijn de meeste schutters recreatief. Mannen, vrouwen en jeugd staan samen aan de schietlijn. Aan regionale en landelijke toernooien wordt deelgenomen door leden, die dat graag willen. Er is
geen verplichting om dat te doen. De vereniging is aangesloten bij de Noord Nederlandse Handboog Federatie (NNHF).
De handboogschutters van AGILAZ komen één tot drie keer per week uit de wijde omgeving naar Tiendeveen om hun sport te beoefenen.

Dit geschiedt op de dinsdagavond van 19.00 tot 21.00 uur, op de woensdagavond van 19.30 tot 21.00 uur en op zondagochtend van 09.30 tot 12.00 uur. In principe wordt het gehele jaar geschoten.

Nieuwe leden krijgen in het algemeen op de dinsdagavond wat extra aandacht.

Op één van de eerste twee bijeenkomsten wordt je door een bestuurslid benaderd voor persoonsgegevens.
Deze gegevens zijn nodig voor een tijdelijke verzekering bij de handboogbond.

Na ongeveer 4 weken wordt je weer benaderd met de vraag of je definitief lid wilt worden.
De eerste periode schiet je met een boog van de vereniging. Het is raadzaam de aanschaf van een
eigen boog pas na een paar maanden te overwegen. Als richtlijn kun je een periode van 6 maanden aanhouden. In die tijd kun je de schietstijl ontwikkelen en rustig nadenken over het type boog waarmee je wilt gaan schieten.

Kosten lidmaatschap:
Contributie bedraagt tot 18 jaar € 85,00 per jaar en voor 18 jaar en ouder € 110,00 per jaar inclusief het Lidmaatschap van de NNHF.

Verderop vind je enkele voorbeelden van de meest voorkomende bogen waarmee binnen de vereniging wordt geschoten. Kijk welke boog je het meeste aanspreekt en overleg dan met de trainer voor eventueel het aanschaffen van de boog.
De prijs van een boog en uitrusting is afhankelijk van het type en varieert van enkele tientallen tot honderden euro.s of zelfs tot meer dan duizend euro. Na een paar maanden kun je in overleg met de trainer een concept aanschaf vaststellen.

Informatie:
De vereniging heeft een eigen Facebook pagina, waar je naast algemene informatie over de vereniging en de sport ook andere informatie aantreft. De Facebookpagina vindt je onder: Handboogschietvereniging Agilaz. Daarnaast wordt geprobeerd één maal in de twee maanden een informatiebulletin uit te geven, welke ook op de site wordt gepubliceerd. Informatie aan de leden geschiedt per e-mail. Wil je ook de berichten via e-mail ontvangen, vermeld dit dan op het inschrijfformulier.

Geschiedenis in het kort:
De prehistorische mens maakte al gebruik van de pijl en boog. Men vermoedt dat het tussen de 150.000 en 50.000 jaar geleden moet zijn. Waarschijnlijk ligt de oorsprong van dit wapen in het Midden Oosten en verspreidde zich via China naar Noord- en Zuid Amerika evenals via Egypte naar Afrika en West Europa. Het instrument leverde een manier om aan vlees te komen en zich te verdedigen. Het wapen was efficiënter dan de knots en de speer. Het principe van de sterkste ging niet meer op en werd het een kwestie van kennis van het maken en gebruiken van dit wapen.

Vaak was het de behendigheid van de boogschutter die het verloop van de strijd in een beslissende fase bracht. Dit had tot gevolg dat het boogschieten ook in de vrije tijd toegepast werd voor de jacht en ook om de prestaties met elkaar te meten.
Van land tot land, cultuur tot cultuur ontstonden er verschillen in materiaal en schiettechniek. Aanvankelijk werd alleen de longbow gebruikt (ontwikkeling in Engeland), maar dit wapen werd overtroffen door de bogen van de Turken (bij de kruistochten). Na de uitvinding van het buskruit verdween de boog langzaam van het strijdtoneel.

Handboogsport :
De handboogsport is een individuele sport. Hoewel de sport een fysiek aspect heeft, is de mentale kant zeker zo belangrijk. Het fysieke aspect bestaat niet uit het leveren van zoveel mogelijk kracht, maar uit zo volledig mogelijk beheersen van de totale uitvoering van het schot. Een goede concentratie, zonder je af te laten leiden door je omgeving of door jezelf, is van essentieel belang.

De grootte en sterkte van de boog kan worden aangepast aan elke individuele schutter. Hierdoor is de sport geschikt voor mensen van alle leeftijden, en kun je het ook je hele leven blijven doen. Boogschieten is een sport die heel goed ook nog op oudere leeftijd kan worden geleerd.

Zo is de sport ook uitstekend geschikt voor mensen met lichamelijke beperkingen. Binnen onze vereniging, en ook op wedstrijden buiten verenigingsverband, nemen gehandicapte schutters op een geheel gelijkwaardige wijze deel aan de competities. De handboogsport is erkend door het NOC / NSF en is een olympische discipline. Zoals gezegd: de handboogsport is een individuele sport, maar dat betekent niet dat teamgeest niet belangrijk is. Wij streven naar een atmosfeer waarbij de leden elkaar onderling stimuleren en ondersteunen, zowel op de trainingen als bij de wedstrijden.

Veiligheidsregels.
Een ieder die aan schietsport doet weet dat men een wapen in handen heeft waarmee men zeer serieus om moet gaan. Het is dan ook van belang dat de aspirant boogschutter op de hoogte is van een aantal belangrijke regels voor de veiligheid van hem/haar zelf, de mede boogschutters en derden. In het document Statuten en Huishoudelijk Reglement is een paragraaf opgenomen met veiligheidsregels, het BAANREGLEMENT. Dit baanreglement is min of meer een wet en gaat VOOR alles, lees het goed door. Houd je aan de regels en let op de baancommissaris / wedstrijdleider voor instructies en/of signalen.

Schietschijf:
10 ringen tellen vanaf de buitenste ring naar de binnenste ring van 1 naar 10.
Boogtypen.

Type bogen:

Longbow – Een traditionele houten boog die van oorsprong uit Engeland komt. Deze boog is meestal uit één stuk hout gemaakt en hier wordt op de traditionele manier (zonder enige hulp of richtmiddelen) mee geschoten.

Barebow – is een recurve boog, zowel een moderne metalen boog met losse latten, als een jachtboog die meestal uit één stuk hout is gemaakt. Bij Barebow spreekt het woord voor zich, en worden er geen hulpmiddelen, zoals een vizier en stabilisatie gebruikt. Met deze manier van schieten wordt er langs de pijl gekeken en zo op het doel gemikt.

Recurveboog – Ook wel lattenboog genoemd. Is een boog die onder de huidige Olympische discipline valt. Bij deze bogen wordt vaak gebruikgemaakt van vizieren, stabilisatie en andere hulpmiddelen om zo nauwkeurig mogelijk te schieten.

Compoundboog – Ook wel katrolboog genoemd. Het is een “hightech” boog met katrollen zodat de pees bij geringere booglengte toch ver kan worden uitgetrokken. Vrijwel altijd is de constructie zodanig dat er tijdens het uitrekken een krachtmaximum (piek) gepasseerd wordt, waardoor de kracht die nodig is bij het richten tot 75% lager is dan de kracht die nodig is om de boog uit te trekken.

De laatste twee typen bestaan meestal uit een stijf middenstuk waarop de flexibele booglatten (werparmen) worden gemonteerd. Op het middenstuk kunnen naast de handgreep eventueel accessoires als een vizier, een drukpunt, stabilisatoren, worden geplaatst. Dit is afhankelijk van de te schieten discipline, alsook van iedere schutter individueel.

Meest voorkomende afstanden:
x 25 meter 1 pijl: 30 pijlen op 25 meter (1 pijl per keer)
x Indoorschieten: Dit gebeurt op 18 meter, afhankelijk van de wedstrijd 30 of 60 pijlen met eventueel
eliminaties. (met 3 pijlen)
x Shortmetric: Dit wordt buiten geschoten op 50 en 30 meter , per afstand 36 pijlen.
x FITA-wedstrijd: Dames cadetten 60, 50, 40 en 30; dames en heren cadetten 70, 60, 50 en 30 meter;
heren 90, 70, 50 en 30 meter, per afstand 36 pijlen. Er worden ook jeugd FITA’s georganiseerd met andere
afstanden: 60, 40, 30 en 20 meter.
x Veldschieten: een parkoers van 24 doelen met verschillende afstanden waarbij de helft onbekende
afstanden is en de helft bekende afstanden.

Schijf je hier in voor Gratis Proeflessen!